Biztosítási jog:                            biztosítási jogviszonyokkal kapcsolatos kártérítési és egyéb igényérvényesítési, elszámolási ügyben peres és peren kívüli képviselet

Családi és öröklési jog:       végrendeletek, öröklési szerződések elkészítése, hagyatékieljárások, öröklési jogi viták során képviselet ellátása

                                               házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése, rokon- és gyermektartással, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással összefüggő jogi képviselet, tanácsadás, okiratszerkesztés, cselekvőképességet érintő ügyek intézése, házasság felbontása során peres és peren kívüli képviselet

EU jog:                                     tanácsadás a közösségi joganyagra vonatkozó kérdésekben

Ingatlanjog:                           adásvételi, bérleti, használati szerződések elkészítése, adózással, illetékekkel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás, terhek, jogosultságok

                                               társasházi alapító okiratok és egyéb szabályzatok elkészítése

Munkajog:                                 munkaügyi peres képviselet, munkaszerződések szerkesztése, kártérítési eljárások     

Szabálysértési és büntetőjog:       gazdasági és közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos képviselet

Szerződések joga:                       tipikus és atipikus szerződések szerkesztése, különösen adásvétel, bérlet, vállalkozási, építés ipari kivitelezési és szállítási szerződések, tulajdonviszonyok rendezése.

Társasági jog:                            a társaságok alapításától, a működtetésük során felmerülő valamennyi kérdésen keresztül megszüntetésükig, beleértve a végelszámolással kapcsolatos komplex ügyintézést is

                                               társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek alapítása, működésükkel kapcsolatos tanácsadás, működtetésük során közreműködés okiratok szerkesztésétől a közgyűlések levezetéséig.

                                                                          

Gönczöl Ügyvédi Iroda                    8600 Siófok Fő u. 45. II.em.10.                    Tel: 20/477-4932